ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Νάξος, 06/05/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους δύο Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.
Δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής έχουν τα παιδιά που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (1/9/2022) έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, δηλαδή γεννηθέντα από 1/1/2019 έως 1/3/2020 (ΦΕΚ 4249/Β΄/05.12.2017).
Παιδιά γεννημένα το έτος 2018 θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο λόγω της υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης.
Η παρούσα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων www.e-naxos.eu με επισυναπτόμενα αρχεία:
• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αίτηση εγγραφής επανεγγραφής έντυπο 1
Ατομική Κάρτα υγείας έντυπο 2
Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου έντυπο 3

Με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των γονέων για τις τηρούμενες διαδικασίες (αξιολόγηση αιτήσεων, καταβολή τροφείων, κανόνες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών), έχουν επίσης αναρτηθεί στην παραπάνω ιστοσελίδα τα κάτωθι:
• Η με αριθμό 90/2020 απόφαση Δ.Σ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (περί συστήματος μοριοδότησης / διαδικασίας επιλογής νηπίων).
• Η με αριθμό 33/2018 απόφαση Δ.Σ. πρώην «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (περί επιβολής τροφείων).
• Η με αριθμό 8/2019 απόφαση πρώην «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (περί Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών).
Πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης.
Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails): kprotonotariou@naxos.gov.gr και irmavrou@naxos.gov.gr Εναλλακτικά, οι αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (αρμόδιες υπάλληλοι: Πρωτονοταρίου Αικατερίνη και Μαύρου Ειρήνη).
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δύναται να υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής για νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών μετά την έναρξη λειτουργίας των Π.Σ, οι οποίες μοριοδοτούνται αυτοτελώς και εξετάζονται, με πρόταξη της αίτησης που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμεί η ικανοποίηση αιτήσεων από τον Πίνακα Επιλαχόντων.

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ)
Για πρώτη φορά οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα συμμετέχουν στα προγράμματα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Ε.Σ.Π.Α.).

Οι αιτήσεις για ένταξη στα εν λόγω Προγράμματα είναι ανεξάρτητες από τις αιτήσεις που υποβάλλονται στον Δήμο και συστήνουμε στους γονείς να υποβάλουν- παράλληλα με την αίτησή τους στον Δήμο- και αίτηση συμμετοχής στα ανωτέρω επιδοτούμενα προγράμματα (όταν ανακοινωθεί η πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) για την παραλαβή αξίας τοποθέτησης (voucher) και την πιθανότερη εξασφάλιση θέσης, καθόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων των Παιδικών Σταθμών θα καλυφθεί από τα προαναφερόμενα Προγράμματα. Η φοίτηση των νηπίων με voucher γίνεται χωρίς καταβολή τροφείων.
Δεδομένου ότι δικαίωμα ένταξης στα προγράμματα έχουν παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι και τις 31/3/2020, διευκρινίζεται ότι η έναρξη φιλοξενίας των γεννηθέντων μετά την 1/3/2020 θα γίνεται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 2,5 ετών.
Όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.
Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου θα εκδοθούν και θα αναρτηθούν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2285360150 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.