ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος ,08 / 05/ 2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. πρωτ. 5677

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Υπ' αριθμ ΣΟΧ 1/2013
Για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που εδρεύει στη Χώρα Νάξου του Νομού
Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δήμου.

Συνημμένα έγγραφα.

Σχόλια are closed.