ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 20  Ιουνίου 2014, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  των κάτωθι Έργων:

·         « Κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Απεράθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων »

·          « Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού »

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

Σχόλια are closed.