ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Νάξος 30/4/2012

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 Αρ.Πρωτ.: 5836

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                            Προς                         
Τηλ.:22853-60174                                                                   Τα μέλη της Επιτροπής   
Φαξ: 22850-29049                                                     
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός                                         
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 9η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την Επιτροπή Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Χώρας Νάξου .

Ο Αντιδήμαρχος
& Πρόεδρος της Επιτροπής
 Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.