«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νάξος,  19-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Αρ. Πρωτ.:  1088
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                           ΠΡΟΣ:   1. ΑΝΑΣΣΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                     2. ΜΠΟΕΜ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα                            3. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τηλέφωνο    :2285360136
e-mail      :dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τρίτη 24-12-2019, 10:00 π.μ.  για την δαπάνη «Υλοποίηση παιδικών εργαστηρίων και παρουσίαση παιδικής θεατρικής παράστασης», Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 

A/A (τμήμα) Περιγραφή είδους Ποσότητα ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

με  ΦΠΑ

Συνολική αξία

με ΦΠΑ

1 ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο Ονειρούλης στο μαγικό κόσμο των σχημάτων» 1 2.290,00€ 2.290,00€€
2 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η επιστροφή των παραμυθιών». 1 1.860,00€ 1.860,00€
3 ΠΑΡΑΘΕΣΗ κεράσματος (catering) εξήντα (60) ατόμων και  γλυκισμάτων. 60 10,50€ 630,00€
ΣΥΝΟΛΟ 4.780,00€

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Σχόλια are closed.