Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                      ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Φραγκίσκου Αικ.
Τηλ.: 22853 60145
Ε-mail: kfragkiskou@naxos.gov.gr
Νάξος, 21/7/2021

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΑΥ 12039/26-7-2021 ΑΔΑ: 9Υ5ΝΩΚΗ-ΩΝΒ ΑΔΑΜ 21REQ008945739), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, σύμφωνα με την παρ. 3α) του άρθρου 120, για την κατάθεση προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για την παροχή της υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», από σήμερα Τετάρτη 21-07-2021 έως και την Τρίτη 27-07-2021 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχόλια are closed.