ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Χαλκί  26-03-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ.Πρωτ : 10
Δημοτική Κοινότητα Χαλκείου Προς Μέλη Τοπ. Συμβουλίου
(όπως Πίνακας αποδεκτών)

Ταχ. Διευθ. : Χαλκί Τ.Κ.84302
Τηλ.- : 2285031208

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, σας καλώ στη τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου που θα γίνει στο Γραφείο της Κοινότητας Χαλκείου στις 29-03-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

1. Γνωμοδότηση για την ενοικίαση ακίνητου στο Χαλκί (πάνω από το γραφείο της κοινότητας )
2. Απομάκρυνση περιπτέρου στο Χαλκί

Η Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου

Μάκαρη Ευδοξία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τοπικοί Σύμβουλοι
Βλασερός Νικόλαος
Παραράς Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.