19/04/2017

Υποβολή στοιχείων φορέων ανακύκλωσης

Καλούνται όσοι είναι αδειοδοτημένοι συλλογείς ανακυκλώσιμων υλικών όπως υποβάλουν στο Δήμο τις σχετικές άδειες