ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 6000903
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.09 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.9.α.1 – Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη αποτελείται από 8 υποέργα:

Υποέργο1 «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού»: ανέγερση κτιρίου σε τρεις στάθμες, υπόγειο με αποθήκη ,λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο. Ισόγειο με αίθουσες απασχόλησης νηπίων, κουζίνα , W-C, γραφείο διεύθυνσης και όροφο με αίθουσα απασχόλησης βρεφών , αίθουσα ύπνου W-C, λουτρό. Επίσης περιλαμβάνει διαμόρφωση αύλειου χώρου με παιδική χαρά.
Υποέργα 2-7 Προμήθεια βρεφονηπιακού σταθμού «επίπλων, εξοπλισμού, ιματισμού, ηλεκτρικών συσκευών, παιδαγωγικό υλικό»
Υποέργο 8 «Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την υλοποίηση της πράξης θα έχουμε τη λειτουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας. Ο βρεφονηπιακός σταθμός δύναται να φιλοξενήσει 36 νήπια και 10 βρέφη βάσει των ισχυόντων κανονισμών λειτουργίας τέτοιων σταθμών.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.238.348,74 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 1.238.348,74 €

Σχόλια are closed.