ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 16/09/09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση της προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
Χορήγηση εφάπαξ ποσού 4.000€ στους υποτρόφους
Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει στις 28/09/09 και λήγει στις 30/10/09
Δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη
Την προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας θα συνεκτιμάται κατά προτεραιότητα η φοίτηση σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό, αλιευτικό τομέα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την απόκτηση νέου πτυχίου.
Ειδική Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ως Πρόεδρος) και οι Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ ως τακτικά μέλη, θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους με βάση τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, όπως: το οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό τέκνων της οικογένειας και την πιθανή αναπηρία του ίδιου του τέκνου ή των συγγενών του πρώτου βαθμού (από 67% και άνω), ενώ θα υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τους Παλιννοστούντες Πόντιους Ομογενείς και για τους πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα με τη σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές.
Η Επιτροπή θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους, με απόλυτη σειρά προτεραιότητας, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ενώ η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο υπότροφος θα εξακολουθεί να φοιτά κανονικά.
Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης τόνισε τα εξής:
«Με στόχο την ενθάρρυνση και επιβράβευση των παιδιών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που φοιτούν κατά προτεραιότητα σε ΑΕΙ και ΤΙ της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον αγροτικό τομέα, υλοποιούμε την απόφασή μας να χορηγήσουμε υποτροφίες που θα ανέρχονται στο ποσό των 4.000€ για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
Με την υλοποίηση του προγράμματος των υποτροφιών, στηρίζουμε έμπρακτα τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών που σπουδάζουν, υλικά αλλά και ηθικά, και συγχρόνως επενδύουμε και στο μέλλον του αγροτικού τομέα της χώρας μας, ο οποίος αναμφισβήτητα έχει ανάγκη από καταρτισμένους και σωστά εκπαιδευμένους επιστήμονες».
Σημειώνεται ότι το κείμενο της προκήρυξης με όλες τις πρόσθετες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους και το έντυπο της αίτησης έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διεύθυνση www.minagric.gr , ενώ οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥπΑΑΤ από τις 28/09/09 έως και τις 30/10/09.

Σχόλια are closed.