ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος, 21/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ. Πρ.: 1545

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού

Αθλητισμού Περιβάλλοντος

Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Ειρήνη Φύτρου

Τηλέφωνο: 22853 60178

FAX: 22850 29249

Ε-maxrisof@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Δια της παρούσης, το ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  σας καλεί για την κατάθεση προσφορών “για υπηρεσίες ταχυμεταφορών Νο.ππαπππα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλαδων ετους 2018” στο Πρωτόκολλο των γραφείων διοίκησης, έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου  2017 και ωρα 14:00.

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά σε ολόκληρο το έτος του 2018 και θα δεσμεύσει  τον Κ.Α. 00-6224 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του 2018, με ποσό ύψους 800 €.  Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα βάρους, στις αποστολές των Χερσαίων και Νησιωτικών Προορισμών. Οι αποστολές εντός πόλης και περιφέρειας πραγματοποιούνται με ευθύνη του Νομικού Προσώπου.

Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος

Mαρούλης Μιχαήλ

Σχόλια are closed.