ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος, 13/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ. Πρ.: 9381
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικών προσφορών του  Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τις ακόλουθες δαπάνες, έως την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, 12.00 π.μ. ως ακολούθως:
1. Υπηρεσία Αναγόμωση Πυροσβεστήρων κτιρίου Σχολής Ουρσουλινών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 441,00€
2. Προμήθεια για Σημαίες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 823,36€
3. Προμήθεια Μαρμάρινων Τμημάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 390,60€
4. Προμήθεια Ξύλινων Φύλλων Ντουλάπας Κοινοτικού Γραφείου Τ.Κ. Ποταμιάς, ενδεικτικού προϋπολογισμού 186,00€
5. Προμήθεια Αναλώσιμων Γραφικής Ύλης – Χαρτί Α4, ενδεικτικού προϋπολογισμού 347,20€
6. Προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών για Υπηρεσίες Δήμου και Δημοτικά Κτίρια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 655,96€
7. Προμήθεια Χρωμάτων Ευπρεπισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1919,52€
8. Προμήθεια Ψεκαστήρων Ασβέστη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 347,20€
9. Προμήθεια Αυτοκόλλητων Ειδοποιητηρίων Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 649,40€
10. Προμήθεια Σημειωματάριων Ελέγχου και Ενημέρωσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.008,12€ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα των σχετικών Μελετών.
 
Ο Αντιδήμαρχος,
Αργύριος Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.