09/07/2024

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    ΑΔΑ:97ΚΩΚΗ-ΚΚΓ ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           […]
13/06/2024

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2024»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2024» […]
05/02/2024

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης/2024 τακτικής συνεδρίασης με του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της […]
10/01/2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20146/02-11-2023 ΣΟΧ 5/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20146/02-11-2023 ΣΟΧ 5/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την […]
09/01/2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16943/15-09-2023 ΣΟΧ 4/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16943/15-09-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01-11-2023) ΣΟΧ 4/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με […]
15/12/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14783/16-08-2023 ΣΟΧ 3/2023 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14783/16-08-2023 ΣΟΧ 3/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ […]
07/12/2023

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 5/2023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 07-12-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της υπ’ αριθ. 20146/02-11-2023 ΣΟΧ 5/2023 Ανακοίνωσης του […]
07/12/2023

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 07-12-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της υπ’ αριθ. 16943/15-09-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01-11-2023) ΣΟΧ […]
07/11/2023

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Νάξος, 07-11-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της υπ’ αριθ. 14783/16-08-2023 ΣΟΧ3/2023 (ΑΔΑ: ) Ανακοίνωσης […]