15/07/2011

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ ΣΟΧ 1/2011 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ : 1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ […]
06/07/2011

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

  Νάξος  30/6/2011  ΑΠΟΦΑΣΗ   αρ. 481 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: την αρ. 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για […]
27/06/2011

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή […]
30/03/2011

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΚΕΠ Σχοινούσας

Στις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού: "Απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας μέχρι 6 μήνες"  ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ […]
09/03/2011

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 1 ατόμου

O Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κωδικός ΚΕΠ: 0067), […]
21/09/2010

Ανακοίνωση 2ου Παιδικού Σταθμού 20/9/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠ. 240/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Πρόεδρος του […]
16/07/2010

Πρόσληψη Εργατικού Προσωπικού

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δέκα οκτώ άτομα για την εκτέλεση των έργων "Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού" και "Αποκομιδή και […]
14/07/2010

Πρόσληψη Μουσικού

Ο   Πρόεδρος του  Πολιτιστικού Οργανισμού  Δήμου Νάξου Έχοντας υπόψη: 1.     Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 2.      […]
02/07/2010

Πρόσληψη προσωπικού για το ΚΕΠ

O Δήμος Νάξου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠ. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση
19/05/2010

Αποτελέσματα ΥΕ Εργατών

Διαβάστε τον Πίνακα κατάταξης και την  βαθμολογία των υποψηφίων  κατηγορίας ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Πίνακας Κατάταξης