20/11/2020

Πρακτικό της επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπ’ αριθμ. 11329/14-07-2020 ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
16/11/2020

Θέση Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
30/10/2020

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπ’ αριθμ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
29/10/2020

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΟΧ για το Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
26/10/2020

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
15/10/2020

Θέση Ειδικού Συνεργάτη με ειδικότητα Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
14/10/2020

Θέση Ειδικού Συνεργάτη με ειδικότητα Γεωγράφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
30/09/2020

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα […]
30/09/2020

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των αναμορφωμένων πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των αναμορφωμένων πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης   Συνημμένο έγγραφο
29/09/2020

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου […]